Sofia Manning - Coach, forfatter

 

Sofia Manning - Coach, forfatter

MENTORBARN arbejder ud fra coachingmodellen, SRAS.

Det står for ’Strong Relations And Results’, og den bygger på anerkendte coaching principper. I praksis betyder det, at man som mentorfamilie og børnehjemsbarn går igennem et screeningforløb for at sikre, at barn og familie  ville kunne skabe de rigtige relationer for hinanden. Mentorfamilien skal derudover på et kursus, der bl.a. berør emner som: relationsforstyrrelser, svigt, reaktionsmønstre, tilknytning, og vedligeholdelse af relationer. Kurset er med til at klæde mentorfamilien på til at indgå i et forpligtende fælleskab med et børnehjemsbarnet.

"Projektet MENTORBARN og coachingmodellen sikrer at anbragte børn på børnehjem indgår i mange forskellige sociale relationer og dermed får mulighed for at påvirke deres liv på kort og lang sigt. Børns handlinger og forståelser åbnes op på en positiv måde ved at bruge denne model som bygger på mine egne coachingstrategier. Det er en anerkendende og positiv tilgang. Jeg støtter projektet og håber DU vil gøre det samme", udtaler Sofia Manning.


 

Styrk fremtiden for de mange danske børn, der bor på børnehjem. Støt nu!