HVAD ER EN MENTORFAMILIE?

En frivillig mentorfamilie er en familie, der har lyst og overskud til at gøre en forskel for et anbragt barn eller ungt menneske.

Som mentor lader du barnet observere og tage del i, hvordan din hverdag hænger sammen og hvordan en familie fungerer. Du skal ikke lave om på din hverdag eller tage særlige hensyn, men i stedet invitere barnet inden for som en naturlig del af din dagligdag. Børnehjemsbørn har ofte allerede i en tidlig alder været udsat for mange svigt, og derfor er det vigtigt, at du har lyst til at indgå i et langsigtet samarbejde, så barnet ser dig som en naturlig del af sit liv. Også når barnet/den unge skal igennem en uddannelse, søge arbejde, flytte hjemmefra osv. Derudover skal du have lyst til at dele dine erfaringer med MENTORBARN, så vi kan dokumentere effekten af mentorordningen.

At være mentor er frivilligt – det vil sige, at der ingen betaling er mellem dig og barnet. Der er ikke tale om en plejefamilie, aflastningsfamilie eller adoption. Forholdet er alene baseret på lysten til at tage et socialt ansvar. 

Vigtigst af alt er den kærlighed og det nærvær, du har lyst til at dele med de børn, der har allermest brug for det. Har du lyst til at blive mentor eller høre mere om det at være mentor, så kontakt os her.

 

KRAV TIL EN MENTORFAMILIE?

Hos MENTORBARN vægter vi højt, at det skal være simpelt for en familie at blive og være mentorfamilie. Men selvfølgelig er der nogle krav til en mentorfamilie:
 

 • I skal have hjertet på rette sted. I skal have lyst til at gøre en forskel, være omsorgsfulde og støtte barnet.
   
 • I skal have lyst til og mulighed for at åbne jeres hjem 5 timer om ugen (som udgangspunkt). 
   
 • I skal have et ønske om at indgå i et langsigtet samarbejde. Anbragte børn og unge skal nødigt opleve flere svigt.
   
 • I skal have en helt normal hverdag.
   
 • Alle i jeres familie over 15 år skal have en ren straffe- og børneattest.

 

VEJEN TIL AT BLIVE MENTORFAMILIE

Hvis I opfylder ovenstående krav, er det forholdsvist simpelt at blive mentorfamilie. Illustrationen nedenfor viser de steps, der er i et mentorforløb for jer som (kommende) mentorfamilie.

Vejen til mentorfamilie - version 2.jpg

Hvis I har yderligere spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os her eller via vores sociale medier. I kan også allerede nu tilmelde jer som mentorfamilie for et anbragt barn eller ungt menneske ved at udfylde en tilmeldingsblanket her.