MENTORBARN er støttet af disse fonde 

Støttekort - logo.jpg

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN støtter MENTORBARNs 3-årige projektsamarbejde med Aarhus Kommune: "Helhedsorienteret Indsats for Familier" (HIFIA). 

Ane Hendriksen, der er direktør for VELUX FONDEN, har udtalt følgende om bevillingen:

”Det er VELUX FONDENs ønske, at vi med bevillingen til Aarhus Kommune og MENTORBARN kan være med til at fremme udviklingen af en model og metoder, der kan understøtte en helhedsorienteret familieindsats for børn anbragt uden for hjemmet og dermed styrke børnenes trivsel både på kort og lang sigt”.

 
Støttekort Egmont Fonden.jpg

Tekst på vej...

 

MENTORBARN er støttet af disse VIRKSOMHEDER

Tekst på vej...

 

Tekst på vej...

 

Tekst på vej...

 

Tekst på vej...