SAMARBEJDE MED MENTORBARN

For at MENTORBARN kan få etableret værdifulde mentorrelationer mellem mentorfamilier og mentorbørn, er MENTORBARN afhængig af gode og stærke kommunesamarbejder. Denne side er derfor til for at give jer som kommune et overblik over, hvad et samarbejde med MENTORBARN indebærer og hvad det kræver af jer.

 

KOMMUNESAMARBEJDER

Vejle Kommune: MENTORBARN kørte i år 2015 MENTORBARN som pilotprojekt i Vejle Kommune. Projektet var succesfuldt, og de etablerede mentorordninger er i dag stadig velfungerende.

Aarhus Kommune: MENTORBARN har fra 2018 og tre år frem indgået et samarbejde med Aarhus Kommune. Projektet HIFIA (Helhedsorienteret Indsats for Familier) er støttet af VELUX Fonden.

Jeres Kommune: MENTORBARN er konstant på udkig efter nye kommunesamarbejder. I er derfor mere end velkomne til at kontakte os, så vi kan aftale et møde, hvor vi kan fortælle mere om MENTORBARN og jeres rolle i MENTORBARNs indsats for anbragte børn og unge.

 

DET KRÆVER ET SAMARBEJDE AF JER

Som kommune er jeres hovedopgave at visitere anbragte børn og unge til en mentorindsats. Men for alligevel at give jer et bedre indblik i jeres rolle i indsatsen, kan I nedenfor se en illustration, der viser processen fra etablering af kommunesamarbejde, til mentorbørnene er ude i mentorfamilier.

I udviklingen af MENTORBARNs samarbejdsmodel var det vigtigt at gøre MENTORBARN attraktiv for jer som kommune. Derfor har vi forsøgt at gøre et samarbejde med MENTORBARN så simpelt som muligt. Vi ved, at kommuner er travle instanser, men vi ved også, at MENTORBARNs indsats kan skabe stor værdi i mange kommuner. Derfor ønsker vi simple samarbejder, hvor størstedelen af arbejdsopgaverne varetages af MENTORBARN.

MENTORBARN og kommunen - uden pris - version 2.jpg
 

ØKONOMI

Ved et samarbejde med MENTORBARN betaler kommunen følgende beløb:

  • 75.000 kr. pr. løbende år
  • 30.000 kr. pr. barn pr. år i 3 år, der kommer ud i en mentorfamilie
 

VIL I SAMARBEJDE MED MENTORBARN?

Hvis I som kommune er interesseret i at vide mere om et potentielt samarbejde eller hvis I allerede nu ved, at I gerne vil være samarbejdskommune, kan I finde MENTORBARNs kontaktoplysninger her.