om projektet

Nogle af de vigtigste kompetencer, og nogle af dem mange mennesker får helt naturligt, er relationskompetence og socialkompetence. Evnen til at kunne opbygge, indgå og vedligeholde fællesskaber - det giver barnet en:

*       Ligeværdighed, som giver en grundlæggende følelse af at høre til og være en del af et værdifuldt fællesskab trods forskellige familiebaggrunde.

*       Ansvarlighed overfor sig selv, andre mennesker og relationen.

*       Anerkendelse af sig selv og dermed styrket selvtillid og selvværd.

Forskning har vist at udvikling foregår i relationer, jo stærkere relationskompetencen er, jo større sandsynlighed for at barnet kan bruge alle sine potentialer.

ET MENNESKE KAN IKKE GIVE, HVAD DET IKKE HAR LÆRT – derfor er det et rigtig vigtig projekt for det enkelte barn, samfundet og det sociale ansvar for hinanden.

 

INFORMATION TIL BØRN PÅ BØRNEHJEM

At være mentorbarn er en mulighed for at komme ud i en familie, som har
lyst til at være sammen med jer og vise hvordan deres familie fungerer.

Vi finder mentorfamilien til jer, sammen med en fra jeres børnehjem.

mentorfamilier

For at blive mentor kræver det, at du har hjertet på det rette sted. At du har lyst til at engagere dig og gøre en forskel for et barn i dit lokalområde.

Som mentor lader du barnet observere og tage del i, hvordan din hverdag hænger sammen, og hvordan en familie fungerer. Du skal ikke lave om på din hverdag eller tage særlige hensyn, men invitere barnet inden for som en naturlig del af din dagligdag. Børnehjemsbørn har ofte allerede i en tidlig alder været udsat for mange svigt, og derfor er det vigtigt, at du har lyst til at indgå i et langsigtet samarbejde, så barnet ser dig som en naturlig del af sit liv. Også når det skal igennem en uddannelse, søge arbejde, flytte hjemmefra etc. Derudover skal du have lyst til at dele dine erfaringer med Eocase, så vi kan dokumentere effekten af mentorordningen.

At være mentor er frivilligt – det vil sige, at der er ingen betaling mellem dig og barnet. Der er ikke tale om en plejefamilie, aflastningsfamilie eller adoption. Forholdet er alene baseret på lysten til at tage et socialt ansvar. For at kunne blive mentor, skal du have en ren straffe- og børneattest, og det er selvfølgelig uafhængigt af status, køn og religion. Om du er enlig, har en samlever eller børn har ingen betydning.

Vigtigst af alt er den kærlighed og det nærvær, du har lyst til at dele med de børn, der har allermest brug for det. Har du lyst til at blive mentor eller høre mere om det at være mentor, så kontakt os her.

ER DU/I KLAR TIL AT HØRE MERE? 

Skriv til os nu på: ditte@eocase.eu eller ring på: 20713940

Sponsorer OG donationer

Vi har brug for din hjælp!

Vi er en NGO, og alle donationer vil blive brugt på projektet, den endelige rapport og konferencen. Alle sponsorer vil blive nævnt i den endelige rapport og på konferencen, der bliver afholdt i København, i 2020.
Kontakt os, hvis du vil støtte børnene og projektet - vi kan tale om hvilke muligheder der er for dig og evt. din virksomhed/organisation.

 

SAMARBEJDE OG NETVÆRK

En stærk platform at bygge på.

Vi samarbejder med stærke kræfter i hele Europa, der rækker fra kommuner til store organisationer og advokater, men ens for dem alle er deres hjerte og holdningen at børn er det vigtigste aktiv vi har. De går, ligesom vi, ind for social ansvarlighed.

Vi har brug for endnu flere stærke samarbejdspartnere. Hvis du har lyst til at gøre en forskel, få indsigt i en model udviklet specielt til dette projekt og have kontakter indenfor EU´ børneområde - så er det DIG vi har brug for. Det vil være en fordel, hvis du taler engelsk, italiensk eller fransk. Kontakt os og fortæl, hvordan du vil gøre en forskel sammen med os.

Virksomhed

Som erhvervssponsor skaber I værdi for både børnehjemsbørnene og for jeres virksomhed. Kunder og medarbejdere engagerer sig mere i virksomheder, der samarbejder med humanitære organisationer om at gøre en forskel. Særligt når det handler om at gøre en positiv forskel i lokalområdet. Det skaber større intern arbejdsglæde og øger muligheden for at få kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

I kan støtte Eocases arbejde gennem fire forskellige muligheder:

10.000 kr.

·        I støtter ét barn

·        Screening af én mentor og ét børnehjemsbarn, så vi finder det rigtige match

·        Uddannelse af én mentor

·        Pædagogisk tilsyn, støtte og vejledning

·        Løbende opfølgning på forløbet fra Eocase

 

100.000 kr.

·        I støtter 10 børn

·        Screening af 10 mentorer og 10 børnehjemsbørn, så vi finder det rigtige match

·        Uddannelse af 10 mentorer

·        Pædagogisk tilsyn, støtte og vejledning

·        Løbende opfølgning på 10 forløb fra Eocase

·        Foredrag i jeres virksomhed, hvor Eocase fortæller om projektet og de børn, I er med til at hjælpe

 

200.000 kr.

·        I støtter 20 børn

·        Screening af 20 mentorer og 20 børnehjemsbørn, så vi finder det rigtige match

·        Uddannelse af 20 mentorer

·        Pædagogisk tilsyn, støtte og vejledning

·        Løbende opfølgning på 20 forløb fra Eocase

·        Foredrag i jeres virksomhed, hvor Eocase fortæller om projektet og de børn, I er med til at hjælpe

·        Mulighed for at oprette virksomhedspraktik via Eocase

lad os gøre det for børnene i DAnmark og i europa og vise dem at vi bekymrer os