Pige 4.jpg
child-1051288_1920.jpg
boy-1841029_1920.jpg
startup-593341_1920.jpg
Pige 4.jpg

Velkommen til mentorbarn


"Alle børn har brug for en voksen ... også børn på børnehjem."
(Ditte Reedtz, CEO & stifter af MENTORBARN)

Tryk her for gå til Piece of Cake - Danmarks sødeste indsamling

SCROLL DOWN

Velkommen til mentorbarn


"Alle børn har brug for en voksen ... også børn på børnehjem."
(Ditte Reedtz, CEO & stifter af MENTORBARN)

Tryk her for gå til Piece of Cake - Danmarks sødeste indsamling

HVAD ER MENTORBARN?

MENTORBARN er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men alligevel forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker, dyrkes sport og på et tidspunkt træffes beslutninger om uddannelse, hvornår det er tid til at flytte hjemmefra, søge arbejde osv.

Gennem MENTORBARNs arbejde får danske børnehjemsbørn mulighed for at tage del i og føle samhørighed med en familie uden for børnehjemmet og derigennem få de nødvendige sociale kompetencer, der er så vigtige for at komme godt videre fra et børnehjem – og godt ud i livet. 

 

Styrk fremtiden for de mange danske børn, der bor på børnehjem. Støt nu!

child-1051288_1920.jpg

Hvorfor eksisterer MENTORBARN?


Hvorfor eksisterer MENTORBARN?


MENTORBARN er sat i verden for at styrke fremtiden for danske børn, der bor på børnehjem. Det gør vi ved at bringe dem sammen med frivillige mentorfamilier uden for børnehjemmet.

Det at være en del af en familie, at lære sociale spilleregler, tage del i daglige gøremål og føle sig værdsat er vigtige faktorer for at kunne klare sig godt senere hen i livet. Børn der bor på børnehjem vokser ofte op uden disse muligheder og kan derfor risikere at få indlærings-problemer, manglende selvværd og få endnu sværere ved at bryde den negative sociale arv.

Ved at give børnehjemsbørn mulighed for at skabe tætte relationer til en familie uden for børnehjemmet, kan vi styrke børnenes vilkår, forbedrer deres opvækst og klæde dem på til fremtiden. En fremtid med mulighed for at få sig en uddannelse, stå på egne ben og bidrage til samfundet.

Stifter, Ditte Reedtz, har selv boet på børnehjem som barn og ved, hvor vigtigt det er at have sociale og trygge relationer uden for børnehjemmet.

”Selvom et børnehjem på mange måder er en redning for børn, så er det aldrig det samme som at bo hos en familie. Det ved jeg. Jeg fik selv tildelt en mentorfamilie i en ung alder, og det har givet mig indsigt i livet, relationer, kærlighed og troen på mig selv.”

Ditte har fem børn, er uddannet lærer og coach. Hun har arbejdet som familievejleder med udsatte børn og er nu direktør for MENTORBARN. Hendes stærke interesse for mennesker og relationerne imellem dem og hendes indsigt i, hvad det vil sige at være barn på et børnehjem, giver MENTORBARN den rette viden og værktøjskasse til at kunne skabe bedre vilkår for de over 5000 børn, der bor på børnehjem i dag.

MENTORBARN ønsker sammen med danskerne at styrke de danske børnehjemsbørns muligheder og relationer, så de uanset baggrund og midler kan få den fremtid, de ønsker sig. Vores mål er, at 60% af alle danske børn på børnehjem vil være tilknyttet en mentorfamilie inden 2020. 

 

Styrk fremtiden for de mange danske børn, der bor på børnehjem. Støt nu!

boy-1841029_1920.jpg

SPørgsmål & svar


SPørgsmål & svar


Spørgsmål & svar

Kan vi vælge barnet/barnets køn og/eller alder?

Nej, det er ikke muligt at vælge, men vi taler om, hvad der er bedst for jeres familie under screeningen, ligesom vi taler med barnet. Ud fra dette matches I med mentorbarnet.

Hvordan kommer barnet frem og tilbage?

Det aftales individuelt hvordan mentorbarnet kommer hen til jer. Ofte er der mulighed for, at mentorbarn selv kommer hen til jer om eftermiddagen eller kan blive hentet af jer efter arbejde. Vi anbefaler, at mentorfamilien kører mentorbarnet hjem, så afleveringen foregår sammen med uddannet personale.

Hvor ofte må vi have mentorbarnet?

Det aftales også individuelt efter både mentorfamilie og mentorbarns behov. Det er vigtigt, at I mærker efter, hvor meget tid I har at give. 

Må vi give mentorbarnet gaver?

I må gerne give gaver, men disse skal blive hos mentorfamilien. Vi opfordrer ikke til det, men har forståelse for, at en cykel, som er blevet for lille til egne børn, godt kan gavne et mentorbarn. Vi forstår også, at hvis man er med sin egen familie og mentorbarn ude at handle, så er det naturligt at alle får, hvis der skal købes lidt ekstra til egne børn.

Hvor lang tid skal vi påregne på uddannelse?

Uddannelsen foregår hver anden måned og supervison den anden måned. Påregn ca. 5 timer om måneden inkl. overvejelser hjemme med familien. Uddannelse og supervision er hver især 6 gange på et år.

Hvad fortæller jeg mine egne børn?

Det er vigtigt, at egne børn bliver inddraget, da dette er et familie- og netværksprojekt. I skal fortælle, at ikke alle børn er så heldige at have en familie som jeres, og at vi alle har et ansvar for, at børn i Danmark bliver gode samfundsborgere og kan klare sig selv. Derfor har I valgt at åbne jeres hjem for de børn og give dem en chance for at få nogle muligheder, der ligner de muligheder, jeres egne børn har.

Hvordan er mentorbørnene?

Mentorbørnene har ofte ikke haft en barndom med kærlighed, tryghed og et almindeligt familieliv. De kommer ofte fra dårlige kår og har oplevet svigt, der gør, at de har svært ved at stole på andre, især voksne. De kan med hjælp, støtte og nærvær fra mentorfamilien få et godt liv med troen på sig selv og egne kompetencer. Det er ofte hårdt at have et mentorbarn, men den naturlige tilknytning og det nærvær med et barn kan ikke beskrives. I kan som familie give noget, der ikke kan købes for penge eller fås på institution – det er kun jer, der kan gøre den forskel.

Kan vi få barnet i pleje?

Der er mulighed for, at barnet på sigt kan komme i pleje hos jer. Det er en længere proces og udenfor MENTORBARNs område. Vores opfattelse er, at I nemmere kan blive godkendt efter at have været mentorfamilie. I skal dog være opmærksomme på, at uddannelserne ikke er ens. Det kræver en ny godkendelse og ny uddannelse. 

Hvordan kommer vi videre og bliver godkendt som mentorfamilie?

I kan enten sende en ansøgning ved at klikke her, eller sende en mail på mentorfamilie@mentorbarn.dk, hvor I kort fortæller om jer og jeres familie, samt jeres motivation for at blive mentorfamilie.

Er vi en del af det kommunale system, når vi er mentorfamilie?

Nej, MENTORBARN er en ekstern partner, der samarbejder med kommunerne. Men vi er ikke en del af det kommunale system og vi har en bestyrelse, som står for de overordnede mål og værdier.

startup-593341_1920.jpg

Bestyrelse & advisory board


Bestyrelse & advisory board


Bestyrelse & Advisory Board

MENTORBARN har en bestyrelse bestående af:

    Formand, Peter Albæk: Partner i LEAD Agency og tidligere formand for Børns Vilkår

    Næstformand, Trine Teglhus: Chefkonsulent & Uddannelsesansvarlig i Go'Proces

    Henriette Madsen: Generalsekretær for Børneulykkesfonden

    Dorte Eckhoff: Head of Corporate Responsibility i Danske Bank

    Tine Walldén Jespersen: Advokat & partner i Kielberg Advokater

    Nicoline Olesen: Co-Founder i MäRK, Strategic Advisor & Facilitator og Sustainable Business Change Advisor

    Ditte Reedtz: CEO i MENTORBARN

 

Derudover har vi et Advisory Board bestående af: 

    Peter Albæk: Partner i LEAD Agency og tidligere formand for Børns Vilkår

    Annette Vilhelmsen: Tidligere social-, børne- & integrationsminister

    Anne Skare: Fremtidsforsker og CEO i Future Navigator

    Henriette Madsen: Generalsekretær i Børneulykkesfonden

    Trine Teglhus: Chefkonsulent & Uddannelsesansvarlig i Go'Proces

    Jytte Tholstrup Svendsen: Tidligere direktør for Børnehjælpsdagen

    Else Dyekjær: Rådgiver for udvikling af EU projekter

    Christel Skousen Thrane: Direktør & partner i Protocol

    Lone Larsen: Souschef for Børne- & Ungdomspensionen Brummersvej

    Malene Brandt: CSR & Fundraising Advisor i MäRK

    Trine Mach: Tidligere socialordfører SF og medlem af børne- & undervisningsudvalget

    Povl Nygaard Markussen: Chefkonsulent i Københavns Kommune og tidligere rektor for Sankt Annæ Gymnasium. Derudover tidligere fagkonsulent i Undervisningsministeriet, lærebogsforfatter og foredragsholder

    Ditte Reedtz: CEO i MENTORBARN

 

Alle medlemmer har en helt unik baggrund og en særlig passion for at forbedre vilkårene og fremtiden for børn, der bor på børnehjem.

 

Styrk fremtiden for de mange danske børn, der bor på børnehjem. Støt nu!