MENTORBARN søger undervisere i hele landet.

MENTORBARN er en NGO (non government organisation) som har eksisteret siden 2014.
Vi er kendetegnet ved professionalisme, en stærk bestyrelse og advisory board, struktur, samarbejde, udvikling og vidensdeling.
Vi samarbejder med kommuner og døgninstitutioner landet over, og har ligeledes frivillige mentorfamilier tilknyttet på landsplan.

Som en del af vores undervisningsteam, vil du være med til at gøre en forskel, ikke bare nu men også fremadrettet. Du skal undervise ressourcestærke mentorfamilier, som på frivillig basis har taget et anbragt barn til sig i en langvarig relation. Det handler om at være sammen, og lære barnet at mestre hverdagen. Disse familier får undervisning og supervision på skift i 1 år.

●  Du bliver grundigt sat ind i organisationen

●  Du kommer til at formidle MENTORBARN's uddannelse eksklusivt

●  Der vil være faglig sparring med nogle af de dygtigste indenfor feltet

●  Du får en relation til mange ressourcestærke familier landet over

●  Der er mulighed for at lave uddannelse på 7 uddannelsessteder i Danmark

●  Fast timeløn fastsat af MENTORBARN

Din profil:

●  Du har min. 10 års erfaring indenfor ét eller flere af nedenstående områder og erfaring med anbragte børn.

Tidligskadet (Reaktionsmønstre og redskaber)
Tilknytning (Naturlig tilknytning og langvarig tilknytning)
Svigt (Forståelse af svigt og barnets overlevelsesstrategier)
Relationer (Opbygning, forstyrrelser og kompetencer)
Kommunikation (Hvordan taler du til dig selv/andre)
Styrket indsats i familien

●  Du brænder for at undervise

●  Du er god til at skabe relationer, og ønsker at være med til at gøre en forskel

●  Du er vant til at have en bred kontaktflade

●  Du kan bevare overblikket selv hvis bølgerne går højt

●  Du har lyst til at indgå samarbejde med en NGO (non government organisation)

Ansøg senest d. 20. november 2016 på info@mentorbarn.dk. Samtaler afholdes løbende. 

Comment