Gunhild Kirk Johansen bliver protektor for EOCASE der hjælper og støtter anbragte børn.

Eocase er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men alligevel forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag og derigennem få de nødvendige sociale kompetencer, der er så vigtige for at komme godt videre fra et børnehjem – og godt ud i livet.

Gunhild Kirk Johansen er 3. generation efter stifteren af Lego koncernen. Gunhild Kirk Johansen er bosat i Vejle, uddannet børnehavelærerinde og har 3 voksne drenge. Gunhild Kirk Johansen lever et almindeligt familieliv, og vil meget gerne engagere sig i organisationens arbejde som kæmper for de børnehjemsbørn som ingen andre familierelationer har. At hjælpe anbragte børn er ikke ukendt for familien Kirk Johansen.

“Det er væsentligt for en organisation som EOCASE at have den rette opbakning og med Gunhild Kirk Johansen som protektor, har vi de bedste muligheder for at hjælpe flest mulige børnehjemsbørn ud i frivillige mentorfamilier, der kan være med til at skabe et socialt netværk og give barnet nye sociale kompetencer. Jeg ønsker Gunhild Kirk Johansen rigtig hjertelig velkommen”. udtaler stifter af organisationen Ditte Reedtz.

 

Comment