velux.png
mentorbarn.jpeg
aarhus kom.png

Nyt Aarhus-projekt skal sætte anbragte børn og mentorfamilier sammen

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og organisationen MENTORBARN skal bringe døgnanbragte børn og unge sammen med frivillige mentorfamilier, der kan give støtte og opbakning. Samarbejdet er en del af en ny, helhedsorienteret indsats på området, og det støttes af VELUX FONDEN.

Med Projektet ”Helhedsorienteret Indsats for Familier” (HIFIA) vil Aarhus Kommune, i samarbejde med den frivillige organisation MENTORBARN, sætte fokus på at give anbragte børn og unge bedst mulige vilkår i deres opvækst.

I projektet vil Aarhus Kommune etablere og koordinere en social indsats, hvor barnet eller den unge tilknyttes en frivillig mentorfamilie i et forpligtende fællesskab. Målgruppen for projektet er børn og unge i alderen 6 – 18 år, der hører hjemme i Aarhus Kommune og er anbragt uden for hjemmet.

Mentorfamilien skal både være en tryg base, der kan give nye sociale kompetencer, og samtidig fungere som et bindeled mellem kommune, institution og familie – noget som kommunen, ifølge Social- og beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF), har haft fokus på.

”Alle børn og unge har brug for betydningsfulde voksne, der støtter dem og giver dem mod på livet. Desværre savner mange anbragte børn og unge nære relationer til voksne, og alt for ofte halter de bagefter med uddannelse, venskaber og sociale netværk. Hvis vi for alvor skal løsne op for de problemer, skal vi tættere på de børn og unge, der har problemer, og vi skal også have andre aktører på banen. Her kan frivillige mentorfamilier være et afgørende supplement til de socialfaglige indsatser, og derfor jeg ser meget frem til samarbejdet med MENTORBARN”, siger Thomas Medom.

Gevinst for børnene og for samfundet

Hos organisationen MENTORBARN - relationer for livet er grundlægger af organisationen, Ditte Reedtz, glad for det kommende samarbejde med Århus Kommune. Hun påpeger, at forskning viser, at anbragte børn og unge klarer sig dårligere end ikke-anbragte børn og unge på en række områder, som stærkere relationer til støttende voksne kan være med til afhjælpe. Blandt andet viser en opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter fra Velfærd (SFI), at anbragte børn og unge har fem til seks gange så stor risiko for at forsøge selvmord end andre børn og unge.

”Min mission med MENTORBARN er at give anbragte børn og unge de bedste betingelser for at få et liv så tæt på det normale som muligt. Jeg tror på, at frivillige mentorfamilier er en del af løsningen, fordi de kan give de anbragte børn og unge troen på, at der er nogen, der vil dem, uden at der er økonomiske forhold involveret. Dermed skaber vi den naturlige og langvarige relation, som er så vigtig,” siger hun og tilføjer:

”Der er mange mentorfamilier med store hjerter og ressourcer, der bare venter på at gøre en forskel for en masse dejlige børn - børn som i den grad fortjener det. Det er der et enormt potentiale i.”

MENTORBARN anslår, at mange aarhusianske børn og unge kan få gavn af et tilbud om frivillige mentorfamilier.

Støtte fra VELUX FONDEN

Aarhus Kommunes samarbejde med foreningen MENTORBARN i projektet ”Helhedsorienteret indsats for familier” er støttet af VELUX FONDEN. Projektet er et ud af fire projekter, som fonden har givet bevilling til inden for temaet ”Helhedsorienterede indsatser for børnefamilier organiseret og tilrettelagt i et komplementært og respektfuldt samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer og kommuner.”

”Det er VELUX FONDENs ønske, at vi med bevillingen til Aarhus kommune og MENTORBARN kan være med til at fremme udviklingen af en model og metoder, der kan understøtte en helhedsorienteret familieindsats for børn anbragt uden for hjemmet og dermed styrke børnenes trivsel både på kort og lang sigt”, siger Ane Hendriksen, direktør for VELUX FONDEN.

VELUX FONDEN gennemfører to årlige udviklings- og netværksmøder med de 4 projekter med det formål at samle og kvalificere læring og metodeudvikling på tværs af projekterne.

Fakta

 •   Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og MENTORBARN er et treårigt projekt med start i 2018. Herefter evalueres det af SFI (VIVE).

 •   MENTORBARN er en frivillig organisation, der har eksisteret i siden 2014.

 •   Organisationen arbejder for, at anbragte børn og unge tilbydes nærværende og ligeværdige

  relationer til frivillige mentorfamilier, der ønsker at gøre en forskel for det enkelte barn.

 •   MENTORBARN er grundlagt af Ditte Reedtz, der er direktør for organisationen og tovholder for

  HIFIA

 •   Læs mere om organisationen på www.mentorbarn.dk

 •   VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og

  miljømæssige formål.

 •   Læs mere om fonden på deres hjemmeside: www.veluxfoundations.dk

  For yderligere oplysninger, kontakt:

  Social- og beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom: 27 51 79 61
  Grundlægger af MENTORBARN, Ditte Reedtz: 20 71 39 40
  Direktør for VELUX FONDEN, Ane Hendriksen: 40 60 39 38

Comment