MENTORBARN arbejder for at bringe anbragte børn og unge sammen med frivillige mentorfamilier. Men hvad er en frivillig mentorfamilie? Og hvad er en familie overhovedet?

Spørgsmålet om, hvad en familie er, kan i manges øjne måske virkelig besynderligt. Fordi det giver jo sig selv, hvad en familie er. Gør det ikke? Nej, ikke længere. Ikke i år 2018. En familie er ikke (kun) det, den var engang. Familiebegrebet har udviklet sig og gør det stadig. Ved at slå ‘familie’ op i Gyldendals Den Store Danske fås følgende beskrivelse:

“Familie, i Danmark en social gruppe, der består af to generationer, forældre og børn, der normalt lever i samme husstand.” (www.denstoredanske.dk)

Den beskrivelse beskriver danskernes traditionelle familieforståelse. Men i dag findes der langt flere familiekonstellationer end den traditionelle “Far, mor og børn”-konstellation. Skilsmisser begyndte at blive udbredt blandt danskerne og det førte til nye familiesammensætninger og nye ord i relation til familien; papmor, stedfar, sammenbragte børn, halvsøstre, halvbrødre, bonusfamilie osv. Pludselig var dét at være en familie ikke længere defineret af, at børn boede under samme tag som både deres biologiske mor og far.

I dag skal der heller ikke nødvendigvis være både en mor og en far, altså en mand og en kvinde, til stede i huset for, at der kan være tale om en familie og forældre. Nej, en familie (og et forældrepar) kan også bestå af to mødre eller to fædre og børn. Eller bare to mødre. Eller to fædre. Børn er altså heller ikke en nødvendighed for, at en familie kan eksistere.

I familieligningen behøver der heller ikke indgå to voksne, altså to forældre. I dag, mere end nogensinde før, lever kvinder alene. Måske lever de bevidst ene og alene, eller også bliver de mødre. Måske adopterer de, måske gør de brug af en doner, eller også finder de deres vej til at få opfyldt drømmen om at blive mor på anden vis.

Rækken af familiekonstellationer er efterhånden kun begrænset af fantasien. Grundlæggende er dét, der definerer en familie vel de værdier, der befinder sig inden for hjemmets fire vægge (eller hvordan en familie nu end bor). Netop dét beskrives desuden på Den Store Danske:

“Det centrale i familiebegrebet er, at der er tale om en social gruppe med livslange relationer og med intense og tætte gensidige følelser, bl.a. kærlighed, omsorg, afhængighed, tilknytning og indlevelse (identifikation) mellem børn og forældre og forældre indbyrdes, men også følelser som vrede, had, sorg og tab. De intense familiefølelser har karakter af ubetingethed og hviler på en grundlæggende, ofte moralsk anskuet forpligtelse og loyalitet.” (www.denstoredanske.dk)

Hos MENTORBARN får vi ofte spørgsmål fra familier, der ikke passer ind i den traditionelle familieopfattelse, som: “Kan jeg/vi godt blive mentorfamilie?”. Det korte svar er: Ja!

Familiekonstellationen er ikke afgørende for, hvorvidt én eller flere personer kan være en god mentorfamilie for et anbragt barn eller ungt menneske. Nej, det er i stedet de værdier, I/du har. Det er afgørende, at I/du har hjertet på rette sted, at I/du har lyst og overskud til at dele ud af jeres kærlighed og omsorg, og at I/du føler en forpligtelse overfor barnet og ønsker at indgå i en langvarig relation.

Fordi en familie i dag er så vidt et begreb, er der intet krav til, hvilken type familie et børnehjemsbarn skal præsenteres for. Den ene måde at være familie på, kan være lige så god og rigtig som den anden. Så længe kerneværdierne viser sig.

Men for at vende tilbage til spørgsmålet om, hvad en frivillig mentorfamilie er, så er det for MENTORBARN en familie - i udvidet forstand -, der uden nogen form for økonomisk gevinst, har lyst til at åbne sit hjem for et anbragt barn eller ungt menneske. En mentorfamilie er ikke en plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en adoptivfamilie, men kan i stedet sammenlignes med en netværksfamilie.

Formålet med en mentorfamilie er, at skabe relationer og give det anbragte barn mulighed for at blive en del af et familieliv. På den måde kan barnet på sigt tilegne sig de værdier, der er så vigtige at have med dén dag, barnet selv skal etablere et godt liv og en familie uden for børnehjemmet.

Så uanset om du er single, klassisk mor, homoseksuel, enke eller noget helt femte, så kan du blive mentorfamilie. Så længe du kan identificere dig med de værdier, der knytter sig til at være en familie. Du kan tilmelde dig og din familie som mentorfamilie lige her.

Hvad definerer en familie for dig? Og hvad er din holdning til den udvidede familieforståelse?

Comment