MF Liselott Blixt (DF) udtrykker stor begejstring for MENTORBARNs indsats for udsatte anbragte børn og unge


I dag bød MENTORBARN formand for sundheds- og ældreudvalget, MF Liselott Blixt (DF), inden for på organisationens kontor i Vejle. Tidligere byrådsmedlem Gerda Hagemann Pedersen (DF), der ønsker at støtte MENTORBARN, satte Liselott Blixt i stævne med organisationen.

Folketingspolitikeren, Blixt, udtrykte stor begejstring for MENTORBARNs indsats og udtalte: “MENTORBARN er et fantastisk projekt, som jeg virkelig håber, at børneordførerne giver noget opmærksomhed og får sparket i mål.” Liselott Blixts udviste ikke kun begejstring, men også handlekraft, og vil drøfte MENTORBARNs muligheder på et møde på Christiansborg.

MENTORBARN er i en rivende udvikling og har mere end nogensinde før brug for midler, satspuljemidler og fondsmidler, til at udbrede indsatsen. Flere kommuner rækker ud efter MENTORBARNs indsats og inden for den nærmeste fremtid indgår MENTORBARN et kommunesamarbejde med en ny stor kommune.

Ditte Reedtz, stifter af og CEO for MENTORBARN, er meget glad for Liselott Blixts opbakning og udtalte på mødet:

“Den store udfordring i forhold til at få bevilliget midler er, at MENTORBARNs indsats er langsigtet. Det betyder, at politikere og fonde først på længere sigt ser den samfundsøkonomiske fordel, der opnås med indsatsen. Det er vigtigt, at vi altid har det enkelte barn for øje og har fokus på den nye type af frivillige, som MENTORBARN henvender sig til. Det er frivillige med et stort ressourcemæssigt overskud og engagement. Den type frivillige kan give en tryg base og en stærk referenceramme.”

Organisationen MENTORBARN arbejder for at bringe danske anbragte børn/unge (6-18 år) sammen med frivillige mentorfamilier. Formålet med en mentorfamilie er, at styrke udsatte børn/unges sociale kompetencer og livsvilkår. MENTORBARN skaber relationer for livet og giver børnene/de unge en tryg base, der også er der dén dag, de fylder 18 år og skal ud i livet på egen hånd.

I januar 2018 påbegyndte MENTORBARN et 3-årigt samarbejde med Aarhus Kommune, som er støttet af VELUX FONDEN.

Med venlig hilsen
MENTORBARN
Ditte Reedtz (stifter & direktør)

På billedet ses fra venstre: Ditte Reedtz, Liselott Blixt og Gerda Hagemann Pedersen (tidligere byrådsmedlem (DF)).

Comment