Mentorbarn_logo.png

MENTORBARN MODTAGER BETYDELIG DONATION FRA LILJEBORGFONDEN

Organisationen MENTORBARN, der arbejder for at bringe danske børnehjemsbørn og mentorfamilier sammen i stærke, frivillige fællesskaber, har modtaget en donation på 3,2 mio. kr. fra Liljeborgfonden. Donationen skal sikre, at MENTORBARNs arbejde kan udrulles til langt flere danske kommuner, at organisationen kan udvikles og drives i en to-årig periode, og at effekten af indsatsen kan blive grundigt dokumenteret. 

Direktør Ditte Reedtz etablerede MENTORBARN for tre år siden, baseret på en erkendelse af den betydning, som stabile relationer til ressourcestærke voksne potentielt har for børns udvikling. Det behov dækkes i dag alt for sjældent hos børnehjemsbørn, men med donationen fra Liljeborgfonden får MENTORBARN langt bedre muligheder for at sikre, at også børn på børnehjem får muligheden for at indgå i de værdifulde relationer. 

”Det er et meget stort skridt for os, fordi vi med donationen både får mulighed for at hjælpe langt flere børn og for at sikre fundamentet for det videre arbejde gennem udviklingen af vores organisation,” siger Ditte Reedtz. 

I de kommende år vil MENTORBARNs indsats blive udrullet til flere, udvalgte kommuner. Ditte Reedtz oplever, at der er stor interesse for organisationens arbejde, og at samskabelsen mellem det kommunale system og MENTORBARN er en model, som appellerer til mange. 

”Vores ekspertise bliver værdsat, både i forbindelse med screening af børn og familier, så vi får lavet et godt match, og når det drejer sig om supervision og uddannelse,” siger Ditte Reedtz, der også peger på, at MENTORBARN har haft stor succes med, uden store kampagner, at rekruttere interesserede mentorfamilier. 

”Vi ser meget frem til samarbejdet med MENTORBARN og er glade for at kunne bidrage til at styrke organisationens store indsats for børnehjemsbørn. MENTORBARN er drevet af ildsjæle med stærke faglige kompetencer, så vi har store forventninger til de kommende års resultater,” siger Martin Høyer-Hansen, bestyrelsesformand i Liljeborgfonden. 

Behovet for nære voksenrelationer er veldokumenteret, men børn, der er anbragt på børnehjem, giver i undersøgelser udtryk for, at de mangler og savner disse relationer. MENTORBARNs mission består i at dække behovet, der har mange facetter, spændende fra lektiehjælp og social og kulturel dannelse til social støtte og den kærlighed og omsorg, som børn, der bor sammen med deres familier i langt højere grad modtager. 

Winnie Liljeborg, Liljeborgfondens stifter, betragter derfor samarbejdet som et meget oplagt valg. 

”MENTORBARNs arbejde er utrolig vigtigt og særdeles relevant for Liljeborgfonden, der netop har hjælp til udsatte børn og unge som fokusområde,” siger Winnie Liljeborg. 

 

For yderligere informationer kontakt

Direktør Ditte Reedtz

Telefon 2071 3940

ditte@mentorbarn.dk


Comment