Comment

Godt nytår.

AF HJERTET TAK til alle for jeres støtte, opbakning, delinger, telefonopkald og ikke mindst for at vi nu er i mål og kan søge Skat om at fremtidige donationer er fradragsberettiget. Vi er så glade, endnu et skridt i den rigtige retning.

Det er en lang og hård proces, men vi får dagligt opbakning fra alle jer og det gør en forskel. Vi har lagt strategi til at komme ud i hele landet og jeg har møder med kommuner rundt i hele Danmark. Det er dejligt, alle jeg møder synes fantastisk godt om projektet og ved at det kan gøre en forskel.

TAK igen... 

Comment

Comment

Godkendelse indsamlingsnævnet

Så er godkendelsen fra indsamlingsnævnet kommet, det er dejligt og det betyder at alle kan donere stort som småt.

EOCASE er skabt som en organisation og som ethvert andet projekt har vi behov for økonomisk fundament for at skubbe det i gang. Vi bruger alle penge på projektet og dermed børnene. 

Så hjælp os med at hjælpe andre..

Af hjertet TAK!

Comment

Comment

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse:

Ny organisation vil hjælpe børnehjemsbørn med frivillige mentorfamilier

Forestil dig en lille pige på 5 år. Hun har lige mistet sin mor og hun mistede sin far som 2 årig. Den lille pige har en halvsøster 2 et halvt år ældre, som hun holder fast i følelsesmæssigt og fysisk. Det r ondt at leve, det r ondt at vågne og det r ondt at sove. De små piger kommer på børnehjem og her er de søde, de forstår pigerne, men at re søde dækker ikke savnet og smerten.

En dag skal pigerne på ferie hver for sig. De glæder sig, men er bange for at miste hinanden. Den lille pige bliver hentet og er glad, hun kommer bare aldrig tilbage. Hun skal blive i Jylland hos sin nye familie, de er søde, men det dækker ikke savnet og smerten.

Den lille pige har kæmpet sig stor og stærk, og det er mig. Det er min historie og grunden til at jeg har stiftet European Orphanage Children Against Social Exclusion (EOCASE) for at hjælpe børnehjemsbørn til et bedre liv med mentorfamilier, som kan give dem de familiære relationskompetencer de mangler i dagligdagen på selv det bedste børnehjem.

Organisationen EOCASE sætter fokus på social ansvarlighed overfor hinanden og at alle børn er vores fælles ansvar. Der er ensomme børn uden netværk anbragt på børnehjem i Danmark, børn der kommer fra dårlige kår og som ikke ved, hvad familiær omsorg er og aldrig har oplevet livet i en familie. De børn har det godt på børnehjemmet, men det er ikke en familie og bliver det aldrig.

Vi vil gøre op med den sociale ulighed og skabe fællesskaber på tværs af kultur og sociale lag. Vi vil give børnene socialt netværk og evnen til at opbygge, indgå og vedligeholde relationer . Vi vil sammen med frivillige mentorfamilier skabe et langvarigt og solidt netværk for de udsatte børn. Det vil vi gøre ved at børnene observerer, tager del samt får en samhørighed i familien. Vi vil i fællesskab lære dem at der er brug for dem, at de kan få hjælp og at der er nogle, som vil dem af hjertet.

Vi starter i Vejle og ser frem til at få mange børn ud i ressourcestærke, hjertevarme og engagerede familier. Vi kan ikke give, hvad vi ikke har lært. Derfor har børnehjemsbørnene brug for at du hjælper os, så vi kan hjælpe dem.

Vi mangler sponsorer og mentorfamilier i hele landet til at hjælpe projektet i gang.

 Advisory Board er:

 Peter Albæk – Partner i Leadagency, tidligere formand for Børns Vilkår

Annette Vilhelmsen – tidligere social-, børne- og  integrationsminister

Else Dyekjær – rådgiver for udvikling af EU projekter

Anne Skare – fremtidsforsker og CEO Future Navigator

Christel Skousen Thrane – direktør/partner Protocol

Lone Larsen – souschef Børne og Ungdomspensionen Brummersvej

Trine Mach – socialordfører SF, medlem af børne – og undervisningsudvalget

Henriette Madsen – generalsekretær Børneulykkesfonden

Povl Marcussen – chefkonsulent i Københavns Kommune

Ditte Reedtz – CEO EOCASE

Stifter Ditte Reedtz har selv været anbragt på børnehjem og er i dag uddannet lærer og coach. Hun arbejder med socialt udsatte børn og som familievejleder.    

 

Comment

Getting off the runway...

Comment

Getting off the runway...

I have spent years thinking about my childhood and the misfortunes I've had. I find it hard to comprehend the things I went through from the age of just 5. Orphanages are resources for children in need, if run well and the children are healthy. But they lack resources to teach the long-term ability to create a life of happiness and love, as any person deserves to have.

Sharing my experiences has helped me realise that I held the key to a new model that can help orphanages and mentor families develop their children's relational skills, which I have found to be at the core of what any child needs to master, after their primary needs are fulfilled.

Comment