HVAD ER EN MENTORFAMILIE?

En frivillig mentorfamilie er en familie eller et individ, der har lyst og overskud til at gøre en forskel for et anbragt barn eller ungt menneske.

Som mentor lader du barnet observere og tage del i, hvordan din hverdag hænger sammen og hvordan en familie fungerer. Du skal ikke lave om på din hverdag eller tage særlige hensyn, men i stedet invitere barnet inden for som en naturlig del af din dagligdag. Børnehjemsbørn har ofte allerede i en tidlig alder været udsat for mange svigt, og derfor er det vigtigt, at du har lyst til at indgå i et langsigtet samarbejde, så barnet ser dig som en naturlig del af sit liv. Også når barnet/den unge skal igennem en uddannelse, søge arbejde, flytte hjemmefra osv. Derudover skal du have lyst til at dele dine erfaringer med MENTORBARN, så vi kan dokumentere effekten af mentorordningen.

At være mentor er frivilligt – det vil sige, at der ingen betaling er mellem dig og barnet. Der er ikke tale om en plejefamilie, aflastningsfamilie eller adoption. Forholdet er alene baseret på lysten til at tage et socialt ansvar. 

Vigtigst af alt er den kærlighed og det nærvær, du har lyst til at dele med de børn, der har allermest brug for det. Har du lyst til at blive mentor eller høre mere om det at være mentor, så kontakt os her.

 

KRAV TIL EN MENTORFAMILIE?

Hos MENTORBARN vægter vi højt, at det skal være simpelt for en familie eller et individ at blive og være mentorfamilie. Men selvfølgelig er der nogle krav til en mentorfamilie:
 

  • I skal have hjertet på rette sted. I skal have lyst til at gøre en forskel, være omsorgsfulde og støtte barnet.

  • I skal have lyst til og mulighed for at åbne jeres hjem 2 gange om måneden (som udgangspunkt).

  • I skal have et ønske om at indgå i et langsigtet samarbejde. Anbragte børn og unge skal nødigt opleve flere svigt.

  • I skal have en helt normal hverdag.

  • Alle i jeres familie over 15 år skal have en ren straffe- og børneattest.

 

VEJEN TIL AT BLIVE MENTORFAMILIE

Hvis I opfylder ovenstående krav, er det forholdsvist simpelt at blive mentorfamilie. Illustrationen nedenfor viser de steps, der er i et mentorforløb for jer som (kommende) mentorfamilie.

Vejen til mentorfamilie - version 2.jpg

Hvis I har yderligere spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os her eller via vores sociale medier. I kan også allerede nu tilmelde jer som mentorfamilie for et anbragt barn eller ungt menneske ved at udfylde en tilmeldingsblanket her.

 

Spørgsmål & svar

Her kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål. Det kan være, du sidder med nogle af de samme. Hvis du ikke får svar på netop dine spørgsmål, så kontakt os endelig. Vores kontaktinformationer finder du her.

Kan vi vælge barnet/barnets køn og/eller alder?

Nej, det er ikke muligt at vælge, men vi taler om, hvad der er bedst for jeres familie under screeningen, ligesom vi taler med barnet. Ud fra dette matches I med mentorbarnet.

Hvordan kommer barnet frem og tilbage?

Det aftales individuelt hvordan mentorbarnet kommer hen til jer. Ofte er der mulighed for, at mentorbarn selv kommer hen til jer om eftermiddagen eller kan blive hentet af jer efter arbejde. Vi anbefaler, at mentorfamilien kører mentorbarnet hjem, så afleveringen foregår sammen med uddannet personale.

Hvor ofte må vi have mentorbarnet?

Det aftales også individuelt efter både mentorfamilie og mentorbarns behov. Det er vigtigt, at I mærker efter, hvor meget tid I har at give. 

Hvordan definerer I en familie? Skal jeg være en del af en klassisk familie med en mor og en far og to børn for at blive mentorfamilie hos jer?

Overhovedet ikke. Du kan sagtens være en del af en familie bestående af ovenstående. Men du kan også være enlig med et eller flere børn eller ingen børn eller være i et forhold uden børn, med sammenbragte børn eller børn, der er flyttet hjemmefra. Vi favner alle former for familiestrukturer, så længe de bygger på kærlighed, etik, omsorg, indbyrdes respekt og sunde relationer.

Må vi give mentorbarnet gaver?

I må gerne give gaver, men disse skal blive hos mentorfamilien. Vi opfordrer ikke til det, men har forståelse for, at en cykel, som er blevet for lille til egne børn, godt kan gavne et mentorbarn. Vi forstår også, at hvis man er med sin egen familie og mentorbarn ude at handle, så er det naturligt at alle får, hvis der skal købes lidt ekstra til egne børn.

Hvor lang tid skal vi påregne på uddannelse?

Uddannelsen foregår hver anden måned og supervison den anden måned. Påregn ca. 5 timer om måneden inkl. overvejelser hjemme med familien. Uddannelse og supervision er hver især 6 gange på et år.

Hvad fortæller jeg mine egne børn?

Det er vigtigt, at egne børn bliver inddraget, da dette er et familie- og netværksprojekt. I skal fortælle, at ikke alle børn er så heldige at have en familie som jeres, og at vi alle har et ansvar for, at børn i Danmark bliver gode samfundsborgere og kan klare sig selv. Derfor har I valgt at åbne jeres hjem for de børn og give dem en chance for at få nogle muligheder, der ligner de muligheder, jeres egne børn har.

Hvordan er mentorbørnene?

Mentorbørnene har ofte ikke haft en barndom med kærlighed, tryghed og et almindeligt familieliv. De kommer ofte fra dårlige kår og har oplevet svigt, der gør, at de har svært ved at stole på andre, især voksne. De kan med hjælp, støtte og nærvær fra mentorfamilien få et godt liv med troen på sig selv og egne kompetencer. Det er ofte hårdt at have et mentorbarn, men den naturlige tilknytning og det nærvær med et barn kan ikke beskrives. I kan som familie give noget, der ikke kan købes for penge eller fås på institution – det er kun jer, der kan gøre den forskel.

Kan vi få barnet i pleje?

Der er mulighed for, at barnet på sigt kan komme i pleje hos jer. Det er en længere proces og udenfor MENTORBARNs område. Vores opfattelse er, at I nemmere kan blive godkendt efter at have været mentorfamilie. I skal dog være opmærksomme på, at uddannelserne ikke er ens. Det kræver en ny godkendelse og ny uddannelse. 

Hvordan kommer vi videre og bliver godkendt som mentorfamilie?

I kan enten sende en ansøgning ved at klikke her, eller sende en mail på mentorfamilie@mentorbarn.dk, hvor I kort fortæller om jer og jeres familie, samt jeres motivation for at blive mentorfamilie.

Er vi en del af det kommunale system, når vi er mentorfamilie?

Nej, MENTORBARN er en ekstern partner, der samarbejder med kommunerne. Men vi er ikke en del af det kommunale system og vi har en bestyrelse, som står for de overordnede mål og værdier.