40244725_1312893925514662_4011076078062796800_o.jpg
child-1051288_1920.jpg
startup-593341_1920.jpg
40244725_1312893925514662_4011076078062796800_o.jpg

Velkommen til mentorbarn


MENTORBARN fører anbragte børn sammen med

frivillige mentorfamilier, som giver dem sociale

kompetencer og langvarige relationer.

I MENTORBARNs seneste kommunesamarbejde

har 10 børn i Aarhus Kommune fået en mentorfamilie

siden starten af 2018, og flere er på vej.

Skal din kommune eller familie være med i fællesskabet,

der tager hånd om anbragte børn i Danmark?

SCROLL DOWN

Velkommen til mentorbarn


MENTORBARN fører anbragte børn sammen med

frivillige mentorfamilier, som giver dem sociale

kompetencer og langvarige relationer.

I MENTORBARNs seneste kommunesamarbejde

har 10 børn i Aarhus Kommune fået en mentorfamilie

siden starten af 2018, og flere er på vej.

Skal din kommune eller familie være med i fællesskabet,

der tager hånd om anbragte børn i Danmark?

 

HVAD ER MENTORBARN?

MENTORBARN er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men alligevel forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker, dyrkes sport og på et tidspunkt træffes beslutninger om uddannelse, hvornår det er tid til at flytte hjemmefra, søge arbejde osv.

Gennem MENTORBARNs arbejde får danske børnehjemsbørn mulighed for at tage del i og føle samhørighed med en familie uden for børnehjemmet og derigennem få de nødvendige sociale kompetencer, der er så vigtige for at komme godt videre fra et børnehjem – og godt ud i livet. 

 

Styrk fremtiden for de mange danske børn, der bor på børnehjem. Støt nu!

child-1051288_1920.jpg

Hvorfor eksisterer MENTORBARN?


Hvorfor eksisterer MENTORBARN?


girl-1641215_1280.jpg

MENTORBARN er sat i verden for at styrke fremtiden for danske børn, der bor på børnehjem. Det gør vi ved at bringe dem sammen med frivillige mentorfamilier uden for børnehjemmet.

Det at være en del af en familie, at lære sociale spilleregler, tage del i daglige gøremål og føle sig værdsat er vigtige faktorer for at kunne klare sig godt senere hen i livet. Børn der bor på børnehjem vokser ofte op uden disse muligheder og kan derfor risikere at få indlærings-problemer, manglende selvværd og få endnu sværere ved at bryde den negative sociale arv.

Ved at give børnehjemsbørn mulighed for at skabe tætte relationer til en familie uden for børnehjemmet, kan vi styrke børnenes vilkår, forbedrer deres opvækst og klæde dem på til fremtiden. En fremtid med mulighed for at få sig en uddannelse, stå på egne ben og bidrage til samfundet.

Stifter, Ditte Reedtz har selv boet på børnehjem som barn og ved, hvor vigtigt det er at have sociale og trygge relationer uden for børnehjemmet.

”Selvom et børnehjem på mange måder er en redning for børn, så er det aldrig det samme som at bo hos en familie. Det ved jeg. Jeg fik selv tildelt en mentorfamilie i en ung alder, og det har givet mig indsigt i livet, relationer, kærlighed og troen på mig selv.”

 

Styrk fremtiden for de mange danske børn, der bor på børnehjem. Støt nu!

startup-593341_1920.jpg

Bestyrelse


Bestyrelse


Bestyrelse

MENTORBARN har en bestyrelse bestående af:

•    Formand, Peter Albæk: Partner i LEAD Agency og tidligere formand for Børns Vilkår

•    Næstformand, Trine Teglhus: Chefkonsulent & Uddannelsesansvarlig i Go'Proces

•    Henriette Madsen: Generalsekretær for Børneulykkesfonden

•  Tanja Nyborg: Direktør, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune

•    Ditte Reedtz: CEO i MENTORBARN

 

Alle medlemmer har en helt unik baggrund og en særlig passion for at forbedre vilkårene og fremtiden for børn, der bor på børnehjem.

 

Styrk fremtiden for de mange danske børn, der bor på børnehjem. Støt nu!