MENTORBARN er støttet af disse fonde 

LILJEBORG-

FONDEN

”Vi ser meget frem til samarbejdet med MENTORBARN og er glade for at kunne bidrage til at styrke organisationens store indsats for børnehjemsbørn. MENTORBARN er drevet af ildsjæle med stærke faglige kompetencer, så vi har store forventninger til de kommende års resultater,” siger Martin Høyer-Hansen, bestyrelsesformand i Liljeborgfonden.

Behovet for nære voksenrelationer er veldokumenteret, men børn, der er anbragt på børnehjem, giver i undersøgelser udtryk for, at de mangler og savner disse relationer. MENTORBARNs mission består i at dække behovet, der har mange facetter, spændende fra lektiehjælp og social og kulturel dannelse til social støtte og den kærlighed og omsorg, som børn, der bor sammen med deres familier i langt højere grad modtager.

Winnie Liljeborg, Liljeborgfondens stifter, betragter derfor samarbejdet som et meget oplagt valg.

”MENTORBARNs arbejde er utrolig vigtigt og særdeles relevant for Liljeborgfonden, der netop har hjælp til udsatte børn og unge som fokusområde,” siger Winnie Liljeborg.

 

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN støtter MENTORBARNs 3-årige projektsamarbejde med Aarhus Kommune: "Helhedsorienteret Indsats for Familier" (HIFIA).

Ane Hendriksen, der er direktør for VELUX FONDEN, har udtalt følgende om bevillingen:

”Det er VELUX FONDENs ønske, at vi med bevillingen til Aarhus Kommune og MENTORBARN kan være med til at fremme udviklingen af en model og metoder, der kan understøtte en helhedsorienteret familieindsats for børn anbragt uden for hjemmet og dermed styrke børnenes trivsel både på kort og lang sigt”.

 

Borgervennen af 1788

Tekst på vej…

 

EGMONT FONDEN

 
Støttekort LC.jpg

LADIES CIRCLE

MENTORBARN er støttet af disse VIRKSOMHEDER