PRESSEMEDDELELSE

Comment

PRESSEMEDDELELSE

Mentorbarn_logo.png

MENTORBARN MODTAGER BETYDELIG DONATION FRA LILJEBORGFONDEN

Organisationen MENTORBARN, der arbejder for at bringe danske børnehjemsbørn og mentorfamilier sammen i stærke, frivillige fællesskaber, har modtaget en donation på 3,2 mio. kr. fra Liljeborgfonden. Donationen skal sikre, at MENTORBARNs arbejde kan udrulles til langt flere danske kommuner, at organisationen kan udvikles og drives i en to-årig periode, og at effekten af indsatsen kan blive grundigt dokumenteret. 

Direktør Ditte Reedtz etablerede MENTORBARN for tre år siden, baseret på en erkendelse af den betydning, som stabile relationer til ressourcestærke voksne potentielt har for børns udvikling. Det behov dækkes i dag alt for sjældent hos børnehjemsbørn, men med donationen fra Liljeborgfonden får MENTORBARN langt bedre muligheder for at sikre, at også børn på børnehjem får muligheden for at indgå i de værdifulde relationer. 

”Det er et meget stort skridt for os, fordi vi med donationen både får mulighed for at hjælpe langt flere børn og for at sikre fundamentet for det videre arbejde gennem udviklingen af vores organisation,” siger Ditte Reedtz. 

I de kommende år vil MENTORBARNs indsats blive udrullet til flere, udvalgte kommuner. Ditte Reedtz oplever, at der er stor interesse for organisationens arbejde, og at samskabelsen mellem det kommunale system og MENTORBARN er en model, som appellerer til mange. 

”Vores ekspertise bliver værdsat, både i forbindelse med screening af børn og familier, så vi får lavet et godt match, og når det drejer sig om supervision og uddannelse,” siger Ditte Reedtz, der også peger på, at MENTORBARN har haft stor succes med, uden store kampagner, at rekruttere interesserede mentorfamilier. 

”Vi ser meget frem til samarbejdet med MENTORBARN og er glade for at kunne bidrage til at styrke organisationens store indsats for børnehjemsbørn. MENTORBARN er drevet af ildsjæle med stærke faglige kompetencer, så vi har store forventninger til de kommende års resultater,” siger Martin Høyer-Hansen, bestyrelsesformand i Liljeborgfonden. 

Behovet for nære voksenrelationer er veldokumenteret, men børn, der er anbragt på børnehjem, giver i undersøgelser udtryk for, at de mangler og savner disse relationer. MENTORBARNs mission består i at dække behovet, der har mange facetter, spændende fra lektiehjælp og social og kulturel dannelse til social støtte og den kærlighed og omsorg, som børn, der bor sammen med deres familier i langt højere grad modtager. 

Winnie Liljeborg, Liljeborgfondens stifter, betragter derfor samarbejdet som et meget oplagt valg. 

”MENTORBARNs arbejde er utrolig vigtigt og særdeles relevant for Liljeborgfonden, der netop har hjælp til udsatte børn og unge som fokusområde,” siger Winnie Liljeborg. 

 

For yderligere informationer kontakt

Direktør Ditte Reedtz

Telefon 2071 3940

ditte@mentorbarn.dk


Comment

PRESSEMEDDELELSE

Comment

PRESSEMEDDELELSE

MENTORBARN AFHOLDER DANMARKS SØDESTE INDSAMLING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN & UNGE PÅ BØRNEHJEM


Fra onsdag i uge 39 til onsdag i uge 40 afholder MENTORBARN “Piece of Cake - Danmarks sødeste indsamling” til fordel for udsatte børn og unge på børnehjem.

I Piece of Cake-indsamlingsprojektet samler børn ind til børn ved at sælge kager til forældre, bedsteforældre og andre i børnenes netværk, der kunne være interesserede i at støtte MENTORBARNs arbejde. Kagerne er bagt og indpakket på forhånd og leveres af samarbejdspartner. En del af pengebeløbet går til børnenes klassekasse.

Lige nu søger MENTORBARN skoler fra hele Danmark, der vil deltage i indsamlingen, og på den måde bidrage til at gøre en forskel for de udsatte børn og unge, der mangler nære familierelationer.

Formålet er ikke alene at samle penge ind til at kunne give endnu flere anbragte børn og unge en mentorfamilie, men også at oplyse Danmarks folkeskoleelever om de danske børnehjemsbørn.

I indsamlingsperioden er det derfor muligt for de deltagende skoler at understøtte indsamlingsprojektet med et undervisningsmateriale. MENTORBARN har i sit arbejde erfaret, at omfanget af eksisterende undervisnings- materiale om udsatte børn og unge er særdeles begrænset, og at visheden blandt børn og unge, for ikke at nævne voksne, er som følge heraf. Det gør det vanskeligt at forstå, imødekomme og inddrage de børn, der faktisk har allermest brug for at blive en del af fællesskabet.

MENTORBARN opfordrer alle lærere, forældre og elever til at formidle budskabet om indsamlingsprojektet “Piece of Cake” på deres/deres børns skole.

MENTORBARN er en NGO, der arbejder for at bringe anbragte børn og unge (6 til 18 år) sammen med frivillige mentorfamilier. Formålet med en mentorfamilie er at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og livsvilkår. MENTORBARN skaber relationer for livet og giver børnene og de unge en tryg base, der også er der dén dag, de fylder 18 år og skal ud i livet på egen hånd. I januar 2018 påbegyndte MENTORBARN et 3-årigt samarbejde med Aarhus Kommune, som er støttet af VELUX FONDEN.

Læs mere om “Piece of Cake” her og find desuden relevante artikler om indsamlingen her.

Med venlig hilsen
MENTORBARN

For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt MENTORBARN på pieceofcake@mentorbarn.dk

Comment

PRESSEMEDDELELSE

Comment

PRESSEMEDDELELSE

MF Liselott Blixt (DF) udtrykker stor begejstring for MENTORBARNs indsats for udsatte anbragte børn og unge


I dag bød MENTORBARN formand for sundheds- og ældreudvalget, MF Liselott Blixt (DF), inden for på organisationens kontor i Vejle. Tidligere byrådsmedlem Gerda Hagemann Pedersen (DF), der ønsker at støtte MENTORBARN, satte Liselott Blixt i stævne med organisationen.

Folketingspolitikeren, Blixt, udtrykte stor begejstring for MENTORBARNs indsats og udtalte: “MENTORBARN er et fantastisk projekt, som jeg virkelig håber, at børneordførerne giver noget opmærksomhed og får sparket i mål.” Liselott Blixts udviste ikke kun begejstring, men også handlekraft, og vil drøfte MENTORBARNs muligheder på et møde på Christiansborg.

MENTORBARN er i en rivende udvikling og har mere end nogensinde før brug for midler, satspuljemidler og fondsmidler, til at udbrede indsatsen. Flere kommuner rækker ud efter MENTORBARNs indsats og inden for den nærmeste fremtid indgår MENTORBARN et kommunesamarbejde med en ny stor kommune.

Ditte Reedtz, stifter af og CEO for MENTORBARN, er meget glad for Liselott Blixts opbakning og udtalte på mødet:

“Den store udfordring i forhold til at få bevilliget midler er, at MENTORBARNs indsats er langsigtet. Det betyder, at politikere og fonde først på længere sigt ser den samfundsøkonomiske fordel, der opnås med indsatsen. Det er vigtigt, at vi altid har det enkelte barn for øje og har fokus på den nye type af frivillige, som MENTORBARN henvender sig til. Det er frivillige med et stort ressourcemæssigt overskud og engagement. Den type frivillige kan give en tryg base og en stærk referenceramme.”

Organisationen MENTORBARN arbejder for at bringe danske anbragte børn/unge (6-18 år) sammen med frivillige mentorfamilier. Formålet med en mentorfamilie er, at styrke udsatte børn/unges sociale kompetencer og livsvilkår. MENTORBARN skaber relationer for livet og giver børnene/de unge en tryg base, der også er der dén dag, de fylder 18 år og skal ud i livet på egen hånd.

I januar 2018 påbegyndte MENTORBARN et 3-årigt samarbejde med Aarhus Kommune, som er støttet af VELUX FONDEN.

Med venlig hilsen
MENTORBARN
Ditte Reedtz (stifter & direktør)

På billedet ses fra venstre: Ditte Reedtz, Liselott Blixt og Gerda Hagemann Pedersen (tidligere byrådsmedlem (DF)).

Comment

MENTORBARN ILLUSTRERES

Comment

MENTORBARN ILLUSTRERES

MENTORBARN har indgået et kreativt samarbejde med to unge, dygtige kvinder, der studerer Grafisk Fortælling på The Animation Workshop i Viborg - en uddannelse i visuel historiefortælling.

Hos MENTORBARN ønsker vi hele tiden at forbedre vores kommunikation og gøre det tydeligt for både de danske børnehjemsbørn, mentorfamilier, kommuner, virksomheder og andre interesserede, hvad MENTORBARN er, og hvilken indsats, vi tilbyder. Derfor er vi glade for, at kunne præsentere samarbejdet med Angelica og Silja. I indlægget kan I læse mere om samarbejdet og om hvem de to kreative kvinder er.


Da vi fandt ud af, at vi var så heldige, at skulle arbejde sammen med MENTORBARN de næste 4 uger, blev vi rigtig beærede – nu skal vi gøre en forskel for deres og vores branche.

MENTORBARN som klient.jpg

HVEM ER VI EGENTLIG?

Jeg hedder Angelica Inigo Jørgensen og er 24 år. Jeg arbejder dagligt med visuel historiefortælling enten i tegneserieform eller illustrationer. Jeg arbejder selv ofte med børn og unge som hovedpersoner, da jeg synes, der er noget specielt i at se verden med deres øjne. For mig er det vigtigt, at mine fortællinger når ind til læseren. Professionelt arbejder jeg som konsulent og tager ud og underviser i tegning og historiefortælling og i 2017 debuterede jeg som børnebogsillustrator for bogserien TIMO (Lars Bøgeholt Pedersen).

Mit navn er Silja Lin. Jeg er 28 år og til dagligt arbejder jeg primært med psykologiske historier, der ofte er ret uhyggelige og/eller ubehagelige, men jeg holder mig ikke til én niche. For mig er det vigtigste altid at fortælle historier, der kan resonere med folk og som har dybde og oprigtighed.

Angelica og Silja.jpg

HVORFOR SAMARBEJDE MED MENTORBARN?

Vi ønskede at arbejde sammen med MENTORBARN, fordi vi ser børn som nogle af de vigtigste mennesker i samfundet. Det betyder så meget, at børnene får den bedst mulige barndom, så de er bedre rustede til voksenlivet og al dets forvirringer.

Silja hvorfor valgte jeg mentorbarn.jpg
Angelica hvorfor valgte jeg mentorbarn.jpg

Vi lever i en tid, hvor tempoet er højt, og derfor er det afgørende, at kunne formidle information så det bliver modtaget effektivt og let fordøjeligt.

Vi har masser af idéer til at hjælpe MENTORBARN med at få ordet ud på en ny og spændende måde i form af tegneserier, infographics og illustrationer, der kan give et klart billede af, hvad denne organisation brænder for, og hvor meget det betyder for et barn at have et familieliv i hverdagen. Når man f.eks. gerne vil brande sin virksomhed med grafer og empati, er det ofte ikke alle, man får med, når de får det hele på skrift og tal, og det er her, vi gerne vil byde ind med vores kompetencer i det almene erhvervsliv. Som Grafiske Fortællere kan vi visualisere information og tage noget som ikke umiddelbart er let fordøjeligt og gøre det forståeligt på en overskuelig måde. Et eksempel kunne være at lave infographics eller tegneserier.

2 ud af 20.jpg

Illustrationen ovenfor viser hvad Applied Cartooning er og kan.

Formålet for os med dette projekt er at fremme visuel historiefortælling/informationformidling og vise, hvilke styrker det har. Vi vil gerne hjælpe MENTORBARN med at formidle, hvem de er og hvad de gør for børn på børnehjem. 

Vi kan tilbyde MENTORBARN vores tillærte kompetencer på visuel formidling og finde nye løsninger eller styrke allerede eksisterende projekter. Samtidigt kan MENTORBARN tilbyde os feedback og medieomtale på deres hjemmeside og sociale medier, hvilket er fantastisk.

Vi glæder os meget til at komme i gang med vores fælles projekt!

Se mere af Angelica og Siljas arbejde på deres hjemmesider: 
http://angelicainigo.dk og http://www.siljalin.com

Comment

HVAD ER EN (MENTOR)FAMILIE?

Comment

HVAD ER EN (MENTOR)FAMILIE?

MENTORBARN arbejder for at bringe anbragte børn og unge sammen med frivillige mentorfamilier. Men hvad er en frivillig mentorfamilie? Og hvad er en familie overhovedet?

Spørgsmålet om, hvad en familie er, kan i manges øjne måske virkelig besynderligt. Fordi det giver jo sig selv, hvad en familie er. Gør det ikke? Nej, ikke længere. Ikke i år 2018. En familie er ikke (kun) det, den var engang. Familiebegrebet har udviklet sig og gør det stadig. Ved at slå ‘familie’ op i Gyldendals Den Store Danske fås følgende beskrivelse:

“Familie, i Danmark en social gruppe, der består af to generationer, forældre og børn, der normalt lever i samme husstand.” (www.denstoredanske.dk)

Den beskrivelse beskriver danskernes traditionelle familieforståelse. Men i dag findes der langt flere familiekonstellationer end den traditionelle “Far, mor og børn”-konstellation. Skilsmisser begyndte at blive udbredt blandt danskerne og det førte til nye familiesammensætninger og nye ord i relation til familien; papmor, stedfar, sammenbragte børn, halvsøstre, halvbrødre, bonusfamilie osv. Pludselig var dét at være en familie ikke længere defineret af, at børn boede under samme tag som både deres biologiske mor og far.

I dag skal der heller ikke nødvendigvis være både en mor og en far, altså en mand og en kvinde, til stede i huset for, at der kan være tale om en familie og forældre. Nej, en familie (og et forældrepar) kan også bestå af to mødre eller to fædre og børn. Eller bare to mødre. Eller to fædre. Børn er altså heller ikke en nødvendighed for, at en familie kan eksistere.

I familieligningen behøver der heller ikke indgå to voksne, altså to forældre. I dag, mere end nogensinde før, lever kvinder alene. Måske lever de bevidst ene og alene, eller også bliver de mødre. Måske adopterer de, måske gør de brug af en doner, eller også finder de deres vej til at få opfyldt drømmen om at blive mor på anden vis.

Rækken af familiekonstellationer er efterhånden kun begrænset af fantasien. Grundlæggende er dét, der definerer en familie vel de værdier, der befinder sig inden for hjemmets fire vægge (eller hvordan en familie nu end bor). Netop dét beskrives desuden på Den Store Danske:

“Det centrale i familiebegrebet er, at der er tale om en social gruppe med livslange relationer og med intense og tætte gensidige følelser, bl.a. kærlighed, omsorg, afhængighed, tilknytning og indlevelse (identifikation) mellem børn og forældre og forældre indbyrdes, men også følelser som vrede, had, sorg og tab. De intense familiefølelser har karakter af ubetingethed og hviler på en grundlæggende, ofte moralsk anskuet forpligtelse og loyalitet.” (www.denstoredanske.dk)

Hos MENTORBARN får vi ofte spørgsmål fra familier, der ikke passer ind i den traditionelle familieopfattelse, som: “Kan jeg/vi godt blive mentorfamilie?”. Det korte svar er: Ja!

Familiekonstellationen er ikke afgørende for, hvorvidt én eller flere personer kan være en god mentorfamilie for et anbragt barn eller ungt menneske. Nej, det er i stedet de værdier, I/du har. Det er afgørende, at I/du har hjertet på rette sted, at I/du har lyst og overskud til at dele ud af jeres kærlighed og omsorg, og at I/du føler en forpligtelse overfor barnet og ønsker at indgå i en langvarig relation.

Fordi en familie i dag er så vidt et begreb, er der intet krav til, hvilken type familie et børnehjemsbarn skal præsenteres for. Den ene måde at være familie på, kan være lige så god og rigtig som den anden. Så længe kerneværdierne viser sig.

Men for at vende tilbage til spørgsmålet om, hvad en frivillig mentorfamilie er, så er det for MENTORBARN en familie - i udvidet forstand -, der uden nogen form for økonomisk gevinst, har lyst til at åbne sit hjem for et anbragt barn eller ungt menneske. En mentorfamilie er ikke en plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en adoptivfamilie, men kan i stedet sammenlignes med en netværksfamilie.

Formålet med en mentorfamilie er, at skabe relationer og give det anbragte barn mulighed for at blive en del af et familieliv. På den måde kan barnet på sigt tilegne sig de værdier, der er så vigtige at have med dén dag, barnet selv skal etablere et godt liv og en familie uden for børnehjemmet.

Så uanset om du er single, klassisk mor, homoseksuel, enke eller noget helt femte, så kan du blive mentorfamilie. Så længe du kan identificere dig med de værdier, der knytter sig til at være en familie. Du kan tilmelde dig og din familie som mentorfamilie lige her.

Hvad definerer en familie for dig? Og hvad er din holdning til den udvidede familieforståelse?

Comment

Comment

Pressemeddelelse

velux.png
mentorbarn.jpeg
aarhus kom.png

Nyt Aarhus-projekt skal sætte anbragte børn og mentorfamilier sammen

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og organisationen MENTORBARN skal bringe døgnanbragte børn og unge sammen med frivillige mentorfamilier, der kan give støtte og opbakning. Samarbejdet er en del af en ny, helhedsorienteret indsats på området, og det støttes af VELUX FONDEN.

Med Projektet ”Helhedsorienteret Indsats for Familier” (HIFIA) vil Aarhus Kommune, i samarbejde med den frivillige organisation MENTORBARN, sætte fokus på at give anbragte børn og unge bedst mulige vilkår i deres opvækst.

I projektet vil Aarhus Kommune etablere og koordinere en social indsats, hvor barnet eller den unge tilknyttes en frivillig mentorfamilie i et forpligtende fællesskab. Målgruppen for projektet er børn og unge i alderen 6 – 18 år, der hører hjemme i Aarhus Kommune og er anbragt uden for hjemmet.

Mentorfamilien skal både være en tryg base, der kan give nye sociale kompetencer, og samtidig fungere som et bindeled mellem kommune, institution og familie – noget som kommunen, ifølge Social- og beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF), har haft fokus på.

”Alle børn og unge har brug for betydningsfulde voksne, der støtter dem og giver dem mod på livet. Desværre savner mange anbragte børn og unge nære relationer til voksne, og alt for ofte halter de bagefter med uddannelse, venskaber og sociale netværk. Hvis vi for alvor skal løsne op for de problemer, skal vi tættere på de børn og unge, der har problemer, og vi skal også have andre aktører på banen. Her kan frivillige mentorfamilier være et afgørende supplement til de socialfaglige indsatser, og derfor jeg ser meget frem til samarbejdet med MENTORBARN”, siger Thomas Medom.

Gevinst for børnene og for samfundet

Hos organisationen MENTORBARN - relationer for livet er grundlægger af organisationen, Ditte Reedtz, glad for det kommende samarbejde med Århus Kommune. Hun påpeger, at forskning viser, at anbragte børn og unge klarer sig dårligere end ikke-anbragte børn og unge på en række områder, som stærkere relationer til støttende voksne kan være med til afhjælpe. Blandt andet viser en opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter fra Velfærd (SFI), at anbragte børn og unge har fem til seks gange så stor risiko for at forsøge selvmord end andre børn og unge.

”Min mission med MENTORBARN er at give anbragte børn og unge de bedste betingelser for at få et liv så tæt på det normale som muligt. Jeg tror på, at frivillige mentorfamilier er en del af løsningen, fordi de kan give de anbragte børn og unge troen på, at der er nogen, der vil dem, uden at der er økonomiske forhold involveret. Dermed skaber vi den naturlige og langvarige relation, som er så vigtig,” siger hun og tilføjer:

”Der er mange mentorfamilier med store hjerter og ressourcer, der bare venter på at gøre en forskel for en masse dejlige børn - børn som i den grad fortjener det. Det er der et enormt potentiale i.”

MENTORBARN anslår, at mange aarhusianske børn og unge kan få gavn af et tilbud om frivillige mentorfamilier.

Støtte fra VELUX FONDEN

Aarhus Kommunes samarbejde med foreningen MENTORBARN i projektet ”Helhedsorienteret indsats for familier” er støttet af VELUX FONDEN. Projektet er et ud af fire projekter, som fonden har givet bevilling til inden for temaet ”Helhedsorienterede indsatser for børnefamilier organiseret og tilrettelagt i et komplementært og respektfuldt samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer og kommuner.”

”Det er VELUX FONDENs ønske, at vi med bevillingen til Aarhus kommune og MENTORBARN kan være med til at fremme udviklingen af en model og metoder, der kan understøtte en helhedsorienteret familieindsats for børn anbragt uden for hjemmet og dermed styrke børnenes trivsel både på kort og lang sigt”, siger Ane Hendriksen, direktør for VELUX FONDEN.

VELUX FONDEN gennemfører to årlige udviklings- og netværksmøder med de 4 projekter med det formål at samle og kvalificere læring og metodeudvikling på tværs af projekterne.

Fakta

 •   Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og MENTORBARN er et treårigt projekt med start i 2018. Herefter evalueres det af SFI (VIVE).

 •   MENTORBARN er en frivillig organisation, der har eksisteret i siden 2014.

 •   Organisationen arbejder for, at anbragte børn og unge tilbydes nærværende og ligeværdige

  relationer til frivillige mentorfamilier, der ønsker at gøre en forskel for det enkelte barn.

 •   MENTORBARN er grundlagt af Ditte Reedtz, der er direktør for organisationen og tovholder for

  HIFIA

 •   Læs mere om organisationen på www.mentorbarn.dk

 •   VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og

  miljømæssige formål.

 •   Læs mere om fonden på deres hjemmeside: www.veluxfoundations.dk

  For yderligere oplysninger, kontakt:

  Social- og beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom: 27 51 79 61
  Grundlægger af MENTORBARN, Ditte Reedtz: 20 71 39 40
  Direktør for VELUX FONDEN, Ane Hendriksen: 40 60 39 38

Comment

Comment

MENTORBARN - relationer for livet søger undervisere

MENTORBARN søger undervisere i hele landet.

MENTORBARN er en NGO (non government organisation) som har eksisteret siden 2014.
Vi er kendetegnet ved professionalisme, en stærk bestyrelse og advisory board, struktur, samarbejde, udvikling og vidensdeling.
Vi samarbejder med kommuner og døgninstitutioner landet over, og har ligeledes frivillige mentorfamilier tilknyttet på landsplan.

Som en del af vores undervisningsteam, vil du være med til at gøre en forskel, ikke bare nu men også fremadrettet. Du skal undervise ressourcestærke mentorfamilier, som på frivillig basis har taget et anbragt barn til sig i en langvarig relation. Det handler om at være sammen, og lære barnet at mestre hverdagen. Disse familier får undervisning og supervision på skift i 1 år.

●  Du bliver grundigt sat ind i organisationen

●  Du kommer til at formidle MENTORBARN's uddannelse eksklusivt

●  Der vil være faglig sparring med nogle af de dygtigste indenfor feltet

●  Du får en relation til mange ressourcestærke familier landet over

●  Der er mulighed for at lave uddannelse på 7 uddannelsessteder i Danmark

●  Fast timeløn fastsat af MENTORBARN

Din profil:

●  Du har min. 10 års erfaring indenfor ét eller flere af nedenstående områder og erfaring med anbragte børn.

Tidligskadet (Reaktionsmønstre og redskaber)
Tilknytning (Naturlig tilknytning og langvarig tilknytning)
Svigt (Forståelse af svigt og barnets overlevelsesstrategier)
Relationer (Opbygning, forstyrrelser og kompetencer)
Kommunikation (Hvordan taler du til dig selv/andre)
Styrket indsats i familien

●  Du brænder for at undervise

●  Du er god til at skabe relationer, og ønsker at være med til at gøre en forskel

●  Du er vant til at have en bred kontaktflade

●  Du kan bevare overblikket selv hvis bølgerne går højt

●  Du har lyst til at indgå samarbejde med en NGO (non government organisation)

Ansøg senest d. 20. november 2016 på info@mentorbarn.dk. Samtaler afholdes løbende. 

Comment

Comment

Pressemeddelelse EGMONT FONDEN støtter EOCASE

Mange anbragte børn og unge mangler erfaringer med livet i en velfungerende familie. Derfor har Egmont Fonden igennem Spireprogrammet støttet EOCASE, der organiserer mentorfamilier for anbragte børn med henblik på at styrke børnenes evne til at indgå i relationer.

På vegne af Egmont Fonden.

"Det er en milepæl for udsatte anbragte børn og vi er glade for at være en del af Egmont Fondens Spireprogram. Det kommer til at gøre en stor forskel og vi glæder os til at dele resultaterne med jer i den kommende tid. Tak for alt jeres støtte, delinger, tilmeldinger som mentorfamilier og for at hjælpe os med at hjælpe børnene.
Et stort TAK til bestyrelsen for jeres arbejde og engagement" udtaler stifter af EOCASE Ditte Reedtz.

Om Spire programmet:
Egmont Fondens Spireprogram er for ildsjæle, personer eller organisationer, der har en konkret idé til at styrke omsorg og læring for børn og unge. Spireprogrammet er et fleksibelt program, opdelt i forskellige faser. Programmet har fokus på at udvikle, afprøve og udbrede nye koncepter. Som spire får du ud over økonomisk støtte også rådgivning, netværk og viden, som vi skræddersyr til netop dit behov. 

 

Comment

Comment

PRESSEMEDDELELSE

Gunhild Kirk Johansen bliver protektor for EOCASE der hjælper og støtter anbragte børn.

Eocase er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men alligevel forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag og derigennem få de nødvendige sociale kompetencer, der er så vigtige for at komme godt videre fra et børnehjem – og godt ud i livet.

Gunhild Kirk Johansen er 3. generation efter stifteren af Lego koncernen. Gunhild Kirk Johansen er bosat i Vejle, uddannet børnehavelærerinde og har 3 voksne drenge. Gunhild Kirk Johansen lever et almindeligt familieliv, og vil meget gerne engagere sig i organisationens arbejde som kæmper for de børnehjemsbørn som ingen andre familierelationer har. At hjælpe anbragte børn er ikke ukendt for familien Kirk Johansen.

“Det er væsentligt for en organisation som EOCASE at have den rette opbakning og med Gunhild Kirk Johansen som protektor, har vi de bedste muligheder for at hjælpe flest mulige børnehjemsbørn ud i frivillige mentorfamilier, der kan være med til at skabe et socialt netværk og give barnet nye sociale kompetencer. Jeg ønsker Gunhild Kirk Johansen rigtig hjertelig velkommen”. udtaler stifter af organisationen Ditte Reedtz.

 

Comment