Det er VELUX FONDENs ønske, at vi med bevillingen til Aarhus Kommune og MENTORBARN kan være med til at fremme udviklingen af en model og metoder, der kan understøtte en helhedsorienteret familieindsats for børn anbragt uden for hjemmet og dermed styrke børnenes trivsel både på kort og lang sigt.
— Ane Hendriksen, direktør for VELUX FONDEN
business-3370832_960_720.jpg

VEJLE KOMMUNE

MENTORBARN / VEJLE KOMMUNE

Pilotprojekt

2015

De etablerede mentorordninger er i dag stadig velfungerende.

business-3370832_960_720.jpg

AARHUS KOMMUNE

MENTORBARN / Aarhus Kommune

Helhedsorienteret Indsats for Familier (HIFIA)

3-årigt projektsamarbejde med start i 2018

Støttet af VELUX FONDEN

Siden januar 2018 har MENTORBARN fået 10 anbragte børn i Aarhus Kommune ud i frivillige mentorfamilier.

business-3370832_960_720.jpg

DIN KOMMUNE?

MENTORBARN / DIN KOMMUNE

MENTORBARN vil gerne lave nye kommunesamarbejder. Hvis du vil vide mere om et potentielt samarbejde, så skriv til os, så vi kan aftale et møde, hvor vi kan fortælle mere om MENTORBARN, og den indsats vi i fælleskab kan gøre for din kommunes anbragte børn og unge.

Du finder vores kontaktoplysninger her

Scroll ned for at se vores samarbejdsmodel der viser processen fra etablering af kommunesamarbejde til, at mentorbørnene er ude i mentorfamilier.


DET KRÆVER ET SAMARBEJDE AF JER

 

For at MENTORBARN kan få etableret værdifulde mentorrelationer mellem mentorfamilier og mentorbørn, er MENTORBARN afhængig af gode og stærke kommunesamarbejder. Som kommune er jeres hovedopgave i vores samarbejde at visitere anbragte børn og unge til en mentorindsats.

 

For at give jer et bedre indblik i jeres rolle i indsatsen kan I til højre se en illustration, der viser processen fra etablering af kommunesamarbejde til, at mentorbørnene er ude i mentorfamilier.

Tryk på modellen for at se den i en større version.

 

I udviklingen af MENTORBARNs samarbejdsmodel var det vigtigt at gøre MENTORBARN attraktiv for jer som kommune. Derfor har vi forsøgt at gøre et samarbejde med MENTORBARN så simpelt som muligt. Vi ved, at kommuner er travle instanser, men vi ved også, at MENTORBARNs indsats kan skabe stor værdi i mange kommuner. Derfor ønsker vi simple samarbejder, hvor størstedelen af arbejdsopgaverne varetages af MENTORBARN.


hvad mentorbarn giver mentorbørn

 

MENTORBARNs indsats giver børn og unge på børnehjem mulighed for at tage del i og føle samhørighed med en familie uden for børnehjemmet. Derigennem etablerer børnene og de unge et netværk og de sociale kompetencer, der er nødvendige for at komme godt videre fra et børnehjem og ud i livet.

Vores erfaring er, at frivillige mentorfamilier med en lille indsats kan gøre en stor forskel for udsatte børn og unge. Ved at være en del af en familie, lære om de sociale spilleregler, tage del i de daglige gøremål og føle sig værdsat, øges forudsætningen for, at børnene og de unge klarer sig godt igennem livet – at de kan stå på egne ben, få sig en uddannelse og biddrage til samfundet.

MENTORBARN giver mentorbørnene mange forskellige, helt essentielle værdier gennem hverdagen med mentorfamilien.   

Hvilke kan du se på modellen til venstre. Tryk på modellen for at se den i en større version.


VIL I SAMARBEJDE MED MENTORBARN?

Hvis I som kommune er interesseret i at vide mere om et potentielt samarbejde, eller hvis I allerede nu ved, at I gerne vil være samarbejdskommune, kan I finde MENTORBARNs kontaktoplysninger her